dlhopisy

INVESTOVANIE S VÝNOSOM 6,99% p.a.

Spoločnosť NELL KAPITAL s.r.o. pôsobí na trhu už od roku 2013 a primárnym portfóliom spoločnosti je investovanie a realizácia developerských projektov po celom Slovensku, ako aj kúpa, prenájom a predaj nehnuteľností.

Sme emitentom dlhopisových cenných papierov, ktoré sú k dispozícií na kúpu pre všetky fyzické, či právnické osoby. Bližšie informácie ohľadne emisie sú zverejnené na centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. Presné pravidlá, ktorými sa riadia vydané dlhopisové cenné papiere, nájdete spísané v sekcií „Emisné podmienky“.

Nami vydané cenné papiere – dlhopisy slúžia na ďalší rozvoj a financovanie zaujímavých projektov, najmä v oblasti realít.

PREČO INVESTOVAŤ

Asset 3

Vyššie zhodnotenie peňazí

Fixný výnos až 6,99 % p.a.

Asset 4

Zabezpečenie

Ručenie vkladov priamo konateľom spoločnosti.

Asset 5

Dostupnosť

Vklad už od 1.000 EUR. Naše dlhopisy sú prístupné všetkým, ktorým záleží na zhodnocovaní ich majetku.

Asset 6

Jednoduchosť

Investovanie do dlhopisov NELL KAPITAL je založené na zrozumiteľnosti, otvorenosti a férovosti.

Asset 7

Garancia

Vložené finančné prostriedky našich investorov sú uložené v nehnuteľnostiach, ktoré priamo vlastníme a máme nad nimi plnú kontrolu.

Asset 8

Finančná stabilita

Spravujeme projekty za viac ako 10 miliónov eur. Dbáme na zdravý pomer financovania medzi vlastnými zdrojmi, investíciami klientov a bankovými úvermi.

NA ČOM AKTUÁLNE PRACUJEME

K výberu investičných projektov pristupujeme zodpovedne a preto kladieme dôraz najmä na správny výber lokality, v ktorej chceme začať podnikať. Medzi naše najväčšie projekty v roku 2023 patria Nové Bystričany, Dedinky Slovenský raj a Kaskády Ovčiarsko, ktoré spolu predstavujú investíciu viac ako 10 miliónov EUR a rozlohu cez 15 tisíc m².

Detailné informácie o našich projektoch nájdete na tejto podstránke.

SPOLUPRACUJEME S OBCAMI

Za posledné 3 roky sme nadviazali spoluprácu s viacerými obcami, kde sa nám podarilo priamo so zástupcami obcí vybudovať rôzne developerské a inovačné projekty. Odkúpili sme prebytočný majetok, ako sú napríklad staré budovy, parcely, nevyužité priestory a rôzne iné aj formou verejných súťaží. Pre obce z toho vyplýva viacero výhod, ako napríklad ušetrenie vysokých poplatkov na energiách, poplatkov spojených s týmto typom nehnuteľností a získanie okamžitej podpory na rozvoj v rôznych oblastiach. Ukážkou inovačného projektu je napríklad rekonštrukcia starej budovy školy v obci Dedinky.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Cenný papier je určitým druhom zápisu, ktorý ukladá povinnosti tomu, kto cenný papier vydá (vystaviteľ, alebo emitent) a priznáva práva tomu, kto si ho (od vystaviteľa) kúpi (majiteľ). Cenný papier má teda v každom okamihu nejakú hodnotu, ktorá je vyjadriteľná peniazmi. Táto hodnota sa môže s plynúcim časom meniť.

Názov „cenný papier“ je v dnešnej dobe už historický, pretože cenný papier nemusí (no môže) byť na papieri. Ak „cenný papier“ nie je na papieri, tak hovoríme, že ma dematerializovanú (zaknihovanú) podobu.

Ak máte problém si uvedené predstaviť, existuje ľahká analógia v podobe peňazí. Peniaze, ak ich máte u seba v hotovosti, tak sú v istom zmysle „cenným papierom“. Akonáhle ich vložíte do banky, tak dostanú dematerializovanú (zaknihovanú) podobu. Papier, na ktorom boli vytlačené, akoby prestane (dočasne) existovať, pretože peniaze sú vám pripísané na bankový účet. Peniazmi môžete ďalej disponovať (napr. poslať ich v dematerializovanej podobe ďalšej osobe – teda urobiť bankový prevod). Ak sa ich rozhodnete opäť z banky vybrať, tak ich premeníte zase do podoby papierovej, tzn. z účtu vám budú odpísané, ale dostanete v hotovosti papiere.

Cenný papier, na rozdiel od peňazí, môže vydať ktokoľvek, kto splní zákonom stanovené podmienky. Existujú rôzne druhy a typy cenných papierov, ktoré sa medzi sebou líšia „pravidlami hry“, tzn. líšia sa tým, aké povinnosti ukladajú jeho emitentovi a aké práva priznávajú jeho majiteľovi. Medzi cenné papiere patria napríklad:

  •  akcie,
  • podielové listy,
  • vkladné knižky,
  • zmenky,
  • investičné certifikáty,
  • dlhopisy
V ďalšej časti si môžete prečítať, čo sú dlhopisy.

Dlhopis je cenný papier.

Na základe dlhopisu má jeho majiteľ ďalšie práva uvedené v emisnej podmienkach dlhopisu.

Majiteľ dlhopisu musí dostať od vystaviteľa (emitenta) hlavne peňažnú čiastku (uvedenú ako menovitá hodnota dlhopisu) a to najneskôr v deň, ktorý je v uvedený ako splatnosť dlhopisu.

Okrem toho má právo na ďalšie výnosy, teda peňažné čiastky, ktoré mu musia byť vyplatené v termínoch, uvedených tiež v emisných podmienkach.

Majiteľ dlhopisu môže svoj dlhopis kedykoľvek predať (ak je dlhopis prevoditeľný, čo väčšinou je). Akonáhle ho predá, tak všetky práva na peňažné výplaty prechádzajú na nového majiteľa. Pôvodný majiteľ by mal preto túto skutočnosť zohľadniť v predajnej cene.

  • Dlhopisy spoločnosti NELL KAPITAL sú prevoditeľné. Majiteľ sa teda môže rozhodnúť, či si ich ponechá až do dňa ich splatnosti, alebo ich predá niekomu inému.
  • Dlhopisy spoločnosti NELL KAPITAL sú zabezpečené a to ručením. Ručiteľom je konateľ spoločnosti NELL KAPITAL. To znamená, že ak by došlo ku situácií, že spoločnosť NELL KAPITAL nebude mať k dispozícií dosť peňazí v čase splatnosti dlhopisu, konateľovi spoločnosti NELL KAPITAL vznikne povinnosť uhradiť túto čiastku za spoločnosť.
  • Dlhopisy spoločnosti NELL KAPITAL sú zaknihované. To zaručuje, že ich majiteľ nemôže stratiť a nie je možné ich sfalšovať. Majiteľ tiež nemusí dlhopis emitentovi fyzicky predkladať. Ak sa rozhodne majiteľ dlhopis predať svoj dlhopis ďalšiemu majiteľovi, nemusí mu ho fyzicky odovzdať. Emitent (teda spoločnosť NELL KAPITAL) v každom časovom okamihu vie zistiť, komu daný dlhopis práve patrí, takže v deň splatnosti dlhopisu (alebo jeho úrokov) vie, ktorej osobe má peniaze poslať.
  • Ak je majiteľom dlhopisu fyzická osoba, spoločnosť NELL KAPITAL z vyplatených úrokov automaticky strhne zrážkovú daň z príjmov a zašle ju Finančnej Správe Slovenskej Republiky, takže majiteľ sa nemusí o nič starať.

KONTAKT

Zaujala vás možnosť investície?
Neváhajte nás kontaktovať, veľmi radi vám predstavíme našu spoločnosť, spôsoby spolupráce a možnosti investovania.

Informácie zverejnené na našej stránke majú výlučne informačný charakter. Neslúžia, ani nie sú myslené ako investičné odporúčania alebo investičné poradenstvo.

 

Aktuálne informácie
vždy po ruke!

Prihláste sa na odber noviniek a nenechajte si ujsť najaktuálnejšie informácie o projektoch a investíciách.